Obrábanie kovov


Spoločnosť ALDAN bola založená v roku 1992. Naša spoločnosť má sídlo na severe Slovenska v obci Nižná. Spoločnosť je certifikovaná podľa normy STN EN ISO 9001:2016. Jedným z prvoradých cieľov našej spoločnosti je dodávať vysoko kvalitné a technicky spoľahlivé výrobky podľa požiadaviek zákazníkov v súlade s platnými normami a predpismi.

budova

budova1"

budova2

O nás v krátkosti

Kvalita je overovaná pomocou 3D meracieho stroja Mitutoyo. Medzioperačnú kontrólu vykonávame na výškomeroch Mitutoyo a TESA v súčinnosti s ďalšími certifikovanými meradlami Všetky výrobky sú vyrábane na základe objednávky od odberateľov. Po obdržaní objednávky je spracovaná kompletná požiadavka s rozsiahlou kalkuláciou a rozpočtom. Po dohodnutí konečnej ceny objednávku spracujeme do finálneho výrobku.
Spoločnosť ALDAN ponúka nasledovný výrobný program:
  1. Presné strojné súčiastky
  2. Lisovacie nástroje - vývoj a výroba
  3. Vstrekocie formy - vývoj a výroba
  4. Lisovanie na excentrických lisoch
  5. Vstrekovanie plastov
  6. Výroba na CNC sústružníckych centrách - malé, stredné a veľké série