Nový súradnícový merací stroj Mitutoyo

Čerstvo a hrdo sa môžeme pochváliť čisto novým súradnicovým meracím strojom Mitutoyo od kvalitného japonského výrobcu.
Pred odovzdaním hotového výrobku zákazníkov sú všetky výrobky podrobené výstupnej kontrole na metrologickom stredisku spoločnosti.
Naša spoločnosť používa meradlá, ktoré sú pravidelne certifikované kalibračným laboratóriom. Presné meradlá sú zárukou kvalitných výrobkov. Používame meradlá vyrábané
poprednými spoločnosťami: Mitutoyou, TESA, KINEX ŠKODA... Pre zvýšenie presnosti merania a kontroly bol v našej spoločnosti inštalovaný súradnicový merací stroj: merací

Kaliareň

Spoločnosť Aldan poskytuje služby tepelného spracovania.
Poskytujeme kvalitné a komplexné služby v oblasti tepelného spracovania kovov.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo
poradensta nás neváhajte kontaktovať na aldan@orava.sk
Čo Vám ponúkame...
  1. Kalenie do vody/oleja
  2. Žíhanie/Popúštanie
  3. Cementovanie v prášku
  4. Zušlachťovanie
  5. Kalenie až do 1020 °C
  6. Poradenstvo k tepelnému spracovaniu
  7. Meranie tvrdosti HRC/HRP